Projekční činnost

Zabýváme se:

  • Vyhotovení dopravně – urbanistické studie.
  • Zpracování projektové dokumentace silničních staveb pro územní řízení, stavební řízení a realizaci staveb.
  • Provádění dopravně – bezpečnostních posudků a opatření.
  • Ve spolupráci se stálými partnery zajišťujeme projekty mostů, inženýrských sítí, vegetačních úprav, hlukové studie.
  • Vypracování návrhů dopravního značení.
  • Zpracování bezpečnostních auditů pozemních komunikací.
  • Vypracování rozpočtů staveb.
  • Vykonávání autorských dozorů.
  • Provádění veškeré inženýrské činnosti.